Raziskave poslovne antropologije imajo štiri obča izhodišča | Poslovna antropologija


Članki

Poglobljen vpogled (insight) v potrošnike kot rezultat raziskave s poslovno antropologijo
Poslovna antropologija kot orodje za raziskovanje, poznavanje in predvidevanje vedenja potrošnikov in kupcev
Pri prodaji jim gre na roko sodoben življenski stil porabnikov
Več >>
 

Po svetu

Zakaj bi morali uporabiti poslovno antropologijo kot poslovni model
Najnovejši medij - kontekst kulture
» Antropološka raziskava o organizacijski kulturi prispeva k povečanju zadovoljstva zaposlenih in posledično produktivnosti. «
Več >>
 

 

Raziskave poslovne antropologije imajo štiri obča izhodišča

 

* POGLOBLJENA RAZISKAVA S POSLOVNO ANTROPOLOGIJO (INSIGHT)

Raziskava omogoči raziskati in doseči poglobljen vpogled (insight) v vedenje in razumevanje obstoječih in potencialnih potrošnikov, pozicioniranje blagovne znamke in podjetja na trgu, zasnovo za oblikovanje komunikacijske strategije itd.

 

* RAZISKAVA CELOVITE POTROŠNIŠKE IZKUŠNJE (VKLJUČUJOČ RAZISKAVO ZADOVOLJSTVA)

Raziskava omogoči naročniku optimizirano umeščanja blagovne znamke (izdelka, storitve) v potrošnikovo življenje; preseganje pomanjkljivosti in izkoristek niš ter povečanje zadovoljstva in nakupnih odločitev potrošnika.

 

* RAZISKAVA SPECIFIČNEGA VEDENJA POTROŠNIKOV/UPORABNIKOV IZDELKOV/STORITEV

Raziskava omogoči poglobljeno razumevanje in poznavanje obstoječih in tudi potencialnih potrošnikov/uporabnikov, širitev asortimaja izdelkov/storitev za določeno ciljno skupino, odkritje in zapolnitev tržnih niš, osnovo za nadaljnje komuniciranje in oglaševanje itd.

- raziskava (skupin) potrošnikov/uporabnikov

Specializirana raziskava omogoči naročniku spoznati, razumeti in s tem optimalno nagovoriti prav določene (izbrane) skupine potrošnikov; npr. študentska populacija, sladkorni bolniki, rekreativni športniki, mlade mamice, aktivni upokojenci itd.

- raziskava potrošnikov/uporabnikov (skupin) izdelkov/storitev

Specializirana raziskava omogoči naročniku spoznati in razumeti potrošnike in uporabnike izbranih izdelkov/storitev; npr. uporabniki mobilnih telefonov, redni uporabniki spletnega bančništva, občasni obiskovalci restavracij s hitro prehrano, redni pivci čaja, vozniki terenskih vozil, obiskovalci kulturnih prireditev, kupci zdrave prehrane itd.

 

* ANTROPOLOŠKA RAZISKAVA ORGANIZACIJSKE KULTURE IN KLIME/ PODJETJA

- poglobljena raziskava organizacijske kulture in klime z antropološkimi metodami

Raziskava z antropološkimi metodami omogoči naročniku spoznati in razumeti organizacijsko klimo v podjetju, izboljšanje odnosov in komunikacije ter produktivnosti zaposlenih ter posledično poslovnih rezultatov.

- raziskava pozicioniranja podjetja

Raziskava omogoči spoznati in razumeti položaj podjetja na trgu, v panogi, med potrošniki, identificira tržne niše. Implementacija rezultatov je podlaga za izboljšanje in strategijo pozicioniranja / imagea / CGP podjetja v panogi in na trgu in doseganje konkurenčne prednosti.

 

* RAZISKAVA TUJEGA TRGA

Raziskava tujega trga z metodami poslovne antropologije naročniku poda poglobljen vpogled v razumevanje in poznavanje druge kulture in družbe ter mu omogoči umestiti njegove izdelke/storitev v pravilni kontekst, ter tamkajšnje potrošnike optimalno nagovoriti na pravi način.

 

* ANTROPOLOŠKA RAZISKAVA SPLETA (NETNOGRAFIJA)

Raziskava spleta z antropološkimi metodami omogoči naročniku podrobneje spoznati tako obstoječe in potencialne uporabnike, kot njihovo percepcijo izdelkov in storitev. Omogoča tudi doseči specifične in težje dosegljive ciljne skupine. Implementacija rezultatov raziskave doprinese k zapolnitvi tržnih niš in potencialov ter izboljšanju proizvodov/storitev in razvoju blagovne znamke ter hkrati k oblikovanju komunikacjiske in oglaševalske strategije.

Prejšnja stran: Storitve in reference  Naslednja stran: Članki