Članki | Poslovna antropologija


Članki

Poglobljen vpogled (insight) v potrošnike kot rezultat raziskave s poslovno antropologijo
Poslovna antropologija kot orodje za raziskovanje, poznavanje in predvidevanje vedenja potrošnikov in kupcev
Pri prodaji jim gre na roko sodoben življenski stil porabnikov
Več >>
 

Po svetu

Zakaj bi morali uporabiti poslovno antropologijo kot poslovni model
Najnovejši medij - kontekst kulture
» Antropološka raziskava o organizacijski kulturi prispeva k povečanju zadovoljstva zaposlenih in posledično produktivnosti. «
Več >>
 

 

Članki

V koži turista

Aug 13, 2009Večer, Marketing; kolumna; Marketinško oko

Kot ugotavljajo pri Svetovni turistični organizaciji (WTO), je mednarodni turizem od januarja do aprila letos upadel za osem odstotkov glede na enako obdobje lani. Po vsem svetu je tako v tem obdobju letos zabeleženih 247 milijonov prihodov tujih turistov, kar je za 22 milijonov manj kot lani...

Vendar pa trendi in napovedi evropskega turizma kažejo v nekaterih segmentih tudi rast. In sicer v smislu pričakovanega povečanja obiska domačih destinacij na račun mednarodnih. To pa je idealna priložnost za razvoj urbanega turizma in povečanje turističnega obiska in nočitev v mestih.

Poleg priložnosti za razvoj urbanega turizma na račun gospodarske krize ne gre zanemariti dejstva, da v Evropi kar okoli 80 odstotkov prebivalstva živi v mestih. Tako je vprašanje načina razvoja turizma v mestih eno ključnih v turistični industriji prihodnjih let.

Turisti obiščejo neko mesto iz različnih razlogov in na različne načine, imajo različna pričakovanja in navade. Ko ugotovimo, kakšna so, jih lahko tudi izpolnimo. Spraševanje turistov o tem, kaj hočejo, kako jim je všeč, velikorat ni dovolj, predvsem pa ne prinese dovolj objektivnih rezultatov. Razlogov je več; ljudje velikokrat delujemo čisto nezavedno in se v resnici svojih želja in motivov in razlogov, zakaj smo nekaj naredili na nek način niti ne zavedmo in jih zato težko ubesedimo. In pa tudi raje koga pohvalimo, izpostavljanje in poudarjanje slabosti nam gre namreč velikokrat  težje z jezika.

Zato se je potrebno v turista vživeti, ga proučiti in šele nato ga lahko razumemo in mu ponudimo, kar v resnici želi in pričakuje. Idealna metoda za to se je tudi v svetu izkazala raziskava s poslovno antropologijo, ki uporablja kot osnovno metodo raziskovanja neposredno opazovanje z udeležbo. Raziskava s poslovno antropologijo omogoča zlesti v turistovo »kožo«, saj z napredno raziskovalno metodo raziščemo njegove motive, želje, pričakovanja, kulturne vzorce, navade… In nato vse postavimo še v kontekst kulture in družbe, v kateri je v vlogi turista.

Raziskava s poslovno antropologijo tako odgovori tudi na to, kaj poudariti in narediti, da bo mesto turistom čim bolj prijazno, bolj dostopno, bolj opazno. Tako mesto uporabi rezultate in interpretacijo ter sugestije raziskave za oblikovanje konkretnih strategij za turistične podukte in marketing. Kot rezultat tako lahko denimo dobimo ne le povečan obisk turistov v mestu, in daljše bivanje, ampak še eno dodano vrednost; tranzitne turiste spodbudimo, da v mestu ostanejo, saj jim ponudimo prav to, česar so si v resnici želeli.