Categories: Članki
      Date: May 21, 2018
     Title: Poglobljen vpogled (insight) v potrošnike kot rezultat raziskave s poslovno antropologijo 

Predavanje na konferenci "International Congress on Politics, Economics and Social Sciences", maj 2017

Strokovnjake v marketingu vedno zanima, kakšni so njihovi potrošniki in tudi, kako razumeti njihovo vedenje in načine odločanja. Oboje je odvisno od več faktorjev; potreb potrošnikov, njihovih pričakovanj, želja med drugim, pa tudi načina življenja, navad itd. Vse to je velikokrat nemogoče ugotoviti le s postavljanjem vprašanj potrošnikom, saj zahteva drugačne tehnike raziskovanja.

 Predavanje na konferenci "International Congress on Politics, Economics and Social Sciences", maj 2017

Strokovnjake v marketingu vedno zanima, kakšni so njihovi potrošniki in tudi, kako razumeti njihovo vedenje in načine odločanja. Oboje je odvisno od več faktorjev; potreb potrošnikov, njihovih pričakovanj, želja med drugim, pa tudi načina življenja, navad itd. Vse to je velikokrat nemogoče ugotoviti le s postavljanjem vprašanj potrošnikom, saj zahteva drugačne tehnike raziskovanja.

Raziskovanje s poslovno antropologijo uporablja napredne raziskovalne metodologije in tehnike ter analizira in interpretira podatke s povezavo teorije in pralse. To omogoča vpogled v značilnosti potrošnikov, njihovega načina življenja in odnosa do produktov in storitev. In več; poslovna antropologija z raziskovalnimi tehnikami omogoča dobiti vpogled v razumevanje potrošnikovega nezavednega, ki vpliva na njegovo vedenje in odločanje ne le v sedanjosti, ampak tudi v prihodnje. Raziskovanje s poslovno antropologijo in uporaba rezultatov v poslovnih praksah je pokazano tudi na študijah primerov.