Categories: Članki
      Date: Nov 30, 2016
     Title: Poslovna antropologija kot orodje za raziskovanje, poznavanje in predvidevanje vedenja potrošnikov in kupcev

Predavanje na mednarodni konferenci "INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES",  oktober 2017

Povzetek

Odločevalci v poslovnem svetu se zavedajo nujnosti raziskovanje, poznavanja in tudi predvidevanja vedenja potrošnikov in kupcev. Vedenje potrošnikov in kupcev je odvisno od mnogih faktorjev; med njimi so tudi njihove značilnosti, navade, naravnanosti, način življenja, kultura itd., kar vse lahko združimo v pojem kontekst vedenja, kot bo pokazano v predavanju. Poudarek bo tudi kompleksnost konteksta; vključujoč pomembnost nezavednega pri odločanju uporabnikov in kupcev.Predavanje na mednarodni konferenci "INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES",  oktober 2017

Povzetek

Odločevalci v poslovnem svetu se zavedajo nujnosti raziskovanje, poznavanja in tudi predvidevanja vedenja potrošnikov in kupcev. Vedenje potrošnikov in kupcev je odvisno od mnogih faktorjev; med njimi so tudi njihove značilnosti, navade, naravnanosti, način življenja, kultura itd., kar vse lahko združimo v pojem kontekst vedenja, kot bo pokazano v predavanju. Poudarek bo tudi kompleksnost konteksta; vključujoč pomembnost nezavednega pri odločanju uporabnikov in kupcev.

Predavanje bo osredotočeno na kontekst vedenja kupcev in uporabnikov, predstavljena bo metodologija in rezultati ne le poznavanja obojih, ampak tudi razumevanja le-teh. To je- s pomočjo poslovne antropologije, raziskav in pristopov z metodami le-te.

Poslovna antropologija postaja vedno bolj prepoznavna in uporabljana v poslovnem svetu, v marketingu, menedžmentu itd. Poslovna antropologija omogoča poglobljen vpogled v potrebe uporabnikov in kupcev, v njihova pričakovanja, želje, kar rezultira v boljših poslovnih rezultatih. Nekateri rezultati implementacije poslovne antropologije v poslovnih praksah bodo pokazani tudi s študijami primerov.