Categories: Po svetu
      Date: Feb 17, 2014
     Title: Najnovejši medij - kontekst kulture

V marketingu se pogosto dogaja, da sporočilo, ki ga želimo posredovati uporabnikom in kupcem, te sicer doseže, a se od njih zgolj »odbije« in ne dosežen željenega učinka. Kako to spremeniti?

Poglobljeno raziskovanje z antropologijo, ki raziskuje kulturo in kontekst, omogoči »insight«, t.j vpogled: vedenje o načinu delovanja, razmišljanja in percipiranja uporabnikov/kupcev. To posledično vodi v razumevanje in omogočanje pristopa na pravi način, ki bo rezultiral v željenih marketinških ciljih.

 Kultura je »način življenja celotne družbe«, vključujoč naavde, vedenje, norme, prepričanja itd.

V marketingu se pogosto dogaja, da sporočilo, ki ga želimo posredovati uporabnikom in kupcem, te sicer doseže, a se od njih zgolj »odbije« in ne dosežen željenega učinka. Zakaj in kako to spremeniti? T.i. človeški faktor je tisti, ki določa, kakšno sporočilo posredovati komu in na kakšen način, da bomo z njim dosegli željene rezultate. Kako?

Z antropološkimi tehnikami opazovanja in razumevanja uporabnikov, kako le-ti živijo, kako in zakaj razumejo sporočila na določen način in ne, kot bi marketinški strokovnjaki želeli, da jih.

Poglobljeno raziskovanje z antropologijo, ki raziskuje kulturo in kontekst, omogoči »insight«, t.j vpogled: vedenje o načinu delovanja, razmišljanja in percipiranja uporabnikov/kupcev. To posledično vodi v razumevanje in omogočanje pristopa na pravi način, ki bo rezultiral v željenih marketinških ciljih.

 

Več na: http://robfields.com/2006/11/28/culture_the_new/

Več o metodologiji antropološkega raziskovanja na:

http://www.jasno.si/index.php?page=metodologija