Članki | Poslovna antropologija


Članki

Poglobljen vpogled (insight) v potrošnike kot rezultat raziskave s poslovno antropologijo
Poslovna antropologija kot orodje za raziskovanje, poznavanje in predvidevanje vedenja potrošnikov in kupcev
Pri prodaji jim gre na roko sodoben življenski stil porabnikov
Več >>
 

Po svetu

Zakaj bi morali uporabiti poslovno antropologijo kot poslovni model
Najnovejši medij - kontekst kulture
» Antropološka raziskava o organizacijski kulturi prispeva k povečanju zadovoljstva zaposlenih in posledično produktivnosti. «
Več >>
 

 

Članki

Predavanje na konferenci "International Congress on Politics, Economics and Social Sciences", maj 2017

Strokovnjake v marketingu vedno zanima, kakšni so njihovi potrošniki in tudi, kako razumeti njihovo vedenje in načine odločanja. Oboje je odvisno od več faktorjev; potreb potrošnikov, njihovih pričakovanj, želja med drugim, pa tudi načina življenja, navad itd. Vse to je velikokrat nemogoče ugotoviti le s postavljanjem vprašanj potrošnikom, saj zahteva drugačne tehnike raziskovanja.

 


Predavanje na mednarodni konferenci "INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES",  oktober 2017

Povzetek

Odločevalci v poslovnem svetu se zavedajo nujnosti raziskovanje, poznavanja in tudi predvidevanja vedenja potrošnikov in kupcev. Vedenje potrošnikov in kupcev je odvisno od mnogih faktorjev; med njimi so tudi njihove značilnosti, navade, naravnanosti, način življenja, kultura itd., kar vse lahko združimo v pojem kontekst vedenja, kot bo pokazano v predavanju. Poudarek bo tudi kompleksnost konteksta; vključujoč pomembnost nezavednega pri odločanju uporabnikov in kupcev.


Finance, 15.6.2011, 114/2011

Vodila za razvoj novih izdelkov v Eti so prihranek časa pri pripravi jedi za porabnike ter okus in kakovost izdelka

Novi izdelki in nova embalaža so Etin recept za uspeh na trgu. Kupcem po novem gotove jedi ponuja tudi v stekleni embalaži; rešitev zanjo so iskali dve leti. Klasičnega direktorja trženja in trženjska oddelka nimajo, a so kljub temu izjemno trženjsko naravnano podjetje.

Lani so skupaj z Inštitutom za poslovno antropologijo izvedli poslovno antropološko raziskavo, s katero so z opazovanjem približno 250 ljudi v njihovih domovih in pri nakupovanju ugotavljali, kako ti uporabljajo Etine izdelke. Na temelju vpogleda, ki so ga tako dobili v porabnike, so med drugim izboljšali kakovost nekaterih svojih izdelkov in se odločili za uvedbo steklene embalaže za gotove jedi, je navedel Podlogar


Marketing magazin št. 364, september 2011, str. 36

Če želimo doseči, da potrošnik v nekem trenutku izbere prav naš izdelek, (p)ostane zvest prav  naši blagovni znamki, ga je treba dobro poznati, še več, treba ga je tudi razumeti. Zato so vedno večje potrebe po poglobljenih raziskavah, ki bi odgovorile ne le na vprašanja, kaj si potrošnik želi in česa ne mara ter kaj potrebuje, temveč tudi - zakaj.

Potrošnikovi ponavljajoči nakupi izdelka določene blagovne znamke še ne pomenijo, da je zvest tej blagovni znamki. Razlogi, zakaj potrošnik večkrat kupi neki izdelek, so lahko zelo različni, med drugim tudi zato, ker je ravno ta izdelek v določenem trenutku zanj ustrezen oziroma dovolj dober. Žal pa to še ne pomeni, da se ne bo odločil za nakup druge blagovne znamke v trenutku, ko mu bo konkurent ponudil nekaj, kar bo takrat bolj ustrezalo njegovim potrebam, kakršne koli že so.


Marketing magazin, junij 2011, str.37

Antropolog tako loči misli, besede in dejanja, ugotovi nezavedne potrebe in želje potrošnika, pomaga odkriti, kaj je uporabniku dejansko pomembno in ponuja metodo »zadnjega izhoda«, ko vse ostale metode odpovejo.

Aljaž Podlogar, direktor komercialnega sektorja v podjetju Eta Kamnik, kjer so raziskovali s pomočjo poslovne antropologije pravi, da so se v Eti odločili za uporabo te metode pri raziskovanju pripravljenih jedi.

K tej odločitvi so pripomogla dejstva, da je antropologija nekaj novega, uporabo se opazuje, onemogočeni so družbeno sprejemljivi odgovori, poteka ena na ena, izdelki se poizkušajo in raziskava poteka na mestu uporabe.

 


Sept. 24., 2010

Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci, september 2010 – objavljeno v Hard reality of Dream Society

Sveta brez interneta in tehnologije, niti vsakdanjika brez njune uporabe, si danes ne moremo več predstavljati. Na prvi pogled deluje, kot da ne moremo obstajati brez tehnologije - ali velja tudi obratno? Tehnologijo so ustvarili ljudje in za ljudi- ti dejstvi nista vprašljivi. Postavlja pa se vprašanje, koliko se jima približamo v vsakdanji realnosti, ko smo ljudje v stiku s tehnologijo. Kako resnična je resničnost virtualnega sveta?  Sta virtualni in realni svet dve različni entiteti, in če- se ju lahko kot taki tudi raziskuje; kot dva različna svetova, ki nimata dosti skupnega?

Večer, Marketing; kolumna; Marketinško oko

Kot ugotavljajo pri Svetovni turistični organizaciji (WTO), je mednarodni turizem od januarja do aprila letos upadel za osem odstotkov glede na enako obdobje lani. Po vsem svetu je tako v tem obdobju letos zabeleženih 247 milijonov prihodov tujih turistov, kar je za 22 milijonov manj kot lani...Predavanje na mednarodni konferenci »Society for Technical Communication – STC«

Informacijske tehnologije uporabljajo ljudje, in zavedanje tega dejstva je ključnega pomena pri poslovanju. Pri razvoju rešitev IT torej ni več vprašanje: »Kakšne lastnosti naj ima storitev ali proizvod, da bo uporabnikove želje in potrebe kar najbolj zadovoljil?, temveč: »Kako proizvesti in ponuditi takšno storitev ali izdelek, da jih bodo uporabniki dejansko tudi  uporabljali?«. Najti pravi odgovor na to vprašanje pa vodi k oblikovanju uporabnikom prijazne tehnologije in posledično k maksimalnemu povračilu investicije.


Večer:Marketing

Obstaja že mnogo raziskav o vedenju spletnih uporabnikov na splošno; kolikokrat mesečno kupujejo prek spleta, katero besedo največkrat pišejo v iskalnike, katere spletne strani največ obiskujejo itd. Te sicer ponujajo veliko odgovorov na splošna vprašanja, tista bolj specifična in natančnejša oziroma bolj konkretna vprašanja pa so doslej ostala v slovenskem prostoru prevečkrat neodgovorjena. Odgovore na vprašanja o tem, kaj in tudi natanko kako ponuditi določeno informacijo, izdelek ali storitev natanko tistemu spletnemu uporabniku, ki jih potrebuje, si jih želi in jih bo potem tudi kupil, pa omogoči poslovna antropologija.


Predavanje na mednarodni znanstveni konferenci, objavljeno v Life in time of conflicts

Kulturne vrednote in družbene norme so skupne pripadnikom neke družbe in pripadajoče kulture. Medkulturne razlike med družbami so pogosto tako velike, predvsem v smislu razlikovanja percipiranja njihovih pripadnikov glede pomembnih elementov neke družbe in kulture, da lahko predstavljajo ovire pri komuniciranju med pripadniki različnih kultur.

Profit

Toliko, kot je različnih vrst marketinških raziskav, je tudi pristopov in metod, pa tudi razlik v rezultatih raziskav in predvsem v njihovi uporabnosti. Skupen pa je vodilni cilj- pridobiti podatke, rezultate, analize raziskave, na podlagi katerih lahko naročnik sprejme učinkovite poslovne odločitve. Gre za odločitve glede potrošnikovih navad, odločitev, vedenja, uporabe proizvoda in storitve itd. Marketinški strokovnjaki so tako odgovorni že zaradi odločanja o tem, kakšno raziskavo naj uporabijo oziroma jo naročijo, da bo dosegla zastavljene cilje in tako ne bo namenjena le sama sebi.


Finance, tiskana izdaja št. 28/2005

V svetu je danes poslovna antropologija del raziskav o vpeljavi novega proizvoda na trg, o lansiranju blagovne znamke, tehnoloških izdelkov, je del kriznega menedžmenta in mednarodnega poslovanja. Pri nas pa ta veda še ni znana.
Zgolj ugibanje je v poslovanju predrago, navadno pa tudi ni uspešno. Treba je poznati odgovore na vprašanja o tem, kaj kupec od izdelka pričakuje, kaj potrebuje v vsakdanjem življenju ali kako naj bo izdelek porabniku čim prijaznejši.


Strokovnjake v marketingu vedno zanima, kakšni so njihovi potrošniki in tudi, kako razumeti njihovo vedenje in načine odločanja. Oboje je odvisno od več faktorjev; potreb potrošnikov, njihovih pričakovanj, želja med drugim, pa tudi načina življenja, navad itd. Vse to je velikokrat nemogoče ugotoviti le s postavljanjem vprašanj potrošnikom, saj zahteva drugačne tehnike raziskovanja.

Raziskovanje s poslovno antropologijo uporablja napredne raziskovalne metodologije in tehnike ter analizira in interpretira podatke s povezavo teorije in pralse. To omogoča vpogled v značilnosti potrošnikov, njihovega načina življenja in odnosa do produktov in storitev. In več; poslovna antropologija z raziskovalnimi tehnikami omogoča dobiti vpogled v razumevanje potrošnikovega nezavednega, ki vpliva na njegovo vedenje in odločanje ne le v sedanjosti, ampak tudi v prihodnje. Raziskovanje s poslovno antropologijo in uporaba rezultatov v poslovnih praksah je pokazano tudi na študijah primerov.